Teoria Pola

Zadanie 1 *

Zmieszano 50g soli i 130g wody. Oblicz skład procentowy otrzymanego roztworu.

Zadanie 2 *

W 120g wody rozpuszczono 15g octanu sodu CH_3 COONa. Obliczyć skład procentowy otrzymanego roztworu.

Zadanie 3 *

Ile należy użyć wody i azotanu srebra, aby sporządzić 350g 10% roztworu?

Zadanie 4 *

Ile gramów NaOH o stopniu czystości 95% należy odważyć, aby otrzymać 2kg 10% roztworu?

Zadanie 5 *

W 200g wody rozpuszczono 7,628g boraksu o wzorze Na_2 B_4 O_7\cdot 10 H_2 O. Obliczyć procentową zawartość bezwodnej soli w roztworze.

Zadanie 6 *

W 1250g roztworu znajduje się 5 moli kwasu azotowego. Obliczyć  stężenie procentowe tego roztworu.

Zadanie 7 *

0,2860g stopu cynku z miedzią zawiera 0,1716g miedzi. Obliczyć skład procentowy stopu tych metali.

Zadanie 8 *

W 85g roztworu znajduje się 15g NaOH. Obliczyć procentową zawartość NaOH w roztworze.

Zadanie 9 *

Ile gramów Na_2 CO_3 znajduje się w 137 gramach 22,5% roztworu Na_2 CO_3?

Zadanie 10 *

Obliczyć ile gramów FeSO_4 i wody znajduje się w 270 gramach 8% roztworu soli.

Zadanie 11 *

Do 50g 30% roztworu dodano 300g wody. Obliczyć skład procentowy otrzymanego roztworu.

Zadanie 12 *

Zmieszano 120g wody i 30 gramów 20% roztworu kwasu solnego. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu

Zadanie 13 *

80 gramów 30% roztworu sody rozcieńczono 70 gramami wody. Obliczyć stężenie procentowe roztworu po rozcieńczeniu.

Zadanie 14 *

Ile wody należy dodać do 300g 18% roztworu, aby otrzymać 15% roztwór?

Zadanie 15 *

Ile gramów wody należy dodać do 300g 18% roztworu, aby otrzymać 12% roztwór?

Zadanie 16 *

Ile gramów 22% roztworu jodku potasu należy zmieszać z wodą, aby otrzymać 300g 15% roztworu?

Zadanie 17 *

Ile gramów wody należy odparować za 150g 20% roztworu, aby otrzymać 28% roztworu?

Zadanie  18 *

Z jakiej ilość 30% roztworu po odparowaniu wody otrzyma się 12g 50% roztworu? Ile wody zostanie odparowane?

Zadanie 19 *

Z ilu gramów 12% roztworu po odparowaniu rozpuszczalnika otrzyma się 40 gram 18% roztworu?

Zadanie 20 *

Ile gramów czystego stałego chlorku potasowego należy dodać do 150 gram 20% roztworu, aby otrzymać 28% roztwór?

Zadanie 21 *

Ile gramów stałego NaCl należy rozpuścić w 150g 10% roztworu, aby otrzymać 12% roztwór?

Zadanie 22 *

Zmieszano 10 gramów 59,7% roztworu H_2 SO_4 i 190 gram wody. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu oraz ułamek molowy H_2 SO_4 w roztworze.

Zadanie 23 *

Zmieszano 120g 15% roztworu HCl i 60g 18% roztworu tego kwasu. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 24 *

Zmieszano 35g 39,10% roztworu H_2 SO_4 z 65g 50,5% roztworu tego samego kwasu. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 25 *

Ile gramów 35% roztworu należy dodać do 300g 10% roztworu, aby otrzymać 17% roztwór?

Zadanie 26 *

W jakim stosunku wagowym należy zmieszać roztwory 12,5% oraz 30%, aby otrzymać 2kg 20% roztworu?

Zadanie 27 *

Ile gramów czystego H_2 SO_4 znajduje się w 300cm^3 20% roztworu, którego gęstość wynosi 1,139 \frac{g}{cm^3}.

Zadanie 28 *

Do 55 gramów H_2 O dodano 10cm^3 39% roztworu HNO_3 o gęstości 1,24 \frac{g}{cm^3}. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 29 *

W 150cm^3 alkoholu C_2 H_5 OH o gęstości 0,8 \frac{g}{cm^3} rozpuszono w 5g jodu. Oblicz skład procentowy roztworu.

Zadanie 30 *

Po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika z 25 gram roztworu otrzymano 1,02 grama stałej substancji. Obliczyć stężenie roztworu wyjściowego.

Zadanie 31 *

Do rozpuszczonego 1,2155g magnezu zużyto 12 gram roztworu H_2 SO_4. Obliczyć stężenie procentowe kwasu.

Zadanie 32 *

Obliczyć procentową zawartość węglanu sodu, siarczanu sodu oraz jonu sodowego wiedząc, że w 150 gramach roztworu znajduje się 71,02g Na_2 SO_4 i 15,90g Na_2 CO_3.

Zadanie 33 *

Zmieszano 300g chlorku sodu i 1200g wody. Obliczyć stężenie molarne (M) otrzymanego roztworu.

Zadanie 34 *

Ile gramów kwasu azotowego znajduje się w 300 gramach 0,15 molarnego roztworu (0,15M)?

Zadanie 35 *

Oblicz stężenie molarne 36% roztworu wodorotlenku sodowego.

Zadanie 36 *

Ile miligramorównoważników substancji znajduje się w następujących roztworach:

 1. w 35cm^3 0,02n roztworu
 2. w 12cm^3 1,2n roztworu
 3. w 0,5dm^3 0,04n roztworu ?

Zadanie 37 *

Ilu milimolom i miligramorównoważnikom odpowiadają następujące ilośc substancji:

 1. 1,2485 g CuSO_4 \cdot 5H_2O
 2. 9,3310 g Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O
 3. 0,3392 g NaSO_4 \cdot 5H_2O

Zadanie 38*

Ile gramów kwasu fosforowego znajduje się w 350cm^3 0,15n roztworu?

Zadanie 39 *

Ile gramów siarczanu potasowego znajduje się w 50cm^3 0,2n roztworu i ile to stanowi K_2 SO_4.

Zadanie 40 *

Ile gramów węglanu sodowego znajduje się w 25cm^3 0,4n roztworu tej soli? Ile to stanowi miligramorównoważników?

Zadanie 41 *

Ile gramów chlorku żelazowego znajduje się w 25cm^3 0,52n roztworu tej soli? Ile milimoli FeCl_3 \cdot 6H_2O otrzyma się po odparowaniu roztworu do sucha?

Zadanie 42 *

Ile gramów sześciowodnego chlorku strontu należy odważyć, aby otrzymać 500cm^3 0,55n roztworu? Jakie jest molowe stężenie tego roztworu?

Zadanie 43 *

5cm^3 43,4% roztworu wodorotlenku potasu, którego gęstość wynosi 1,45 \frac{g}{cm^3} dopełniono wodą do objętości 100cm^3. Obliczyć stężenie normalne otrzymanego roztworu.

Zadanie 44 *

10 gramów 30% roztworu wodorotlenku sodu rozpuszczono w wodzie i rozcieńczono do objętości 250cm^3. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 45 *

Do 999 g wody wprowadzono 1 gram 54% roztowru kwasu siarkowego. Obliczyć stężenie procentowe, normalne i molowe otrzymanego roztworu przyjmując, że jego gęstość d=1,00 \frac{g}{cm^3}.

Zadanie 46 *

Do 174cm^3 wody wprowadzono 1cm^3 0,35n roztworu chlorku baru. Obliczyć stężenie normalne i molowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 47*

Ile wody należy dodać do 25cm^3 0,1250n roztworu HCl, aby otrzymać roztwór ściśle 0,1000 normalny.

Zadanie 48 *

Ile należy dodać wody do 25cm^3 27% roztworu wodorotlenku potasu o gęstości d=1,25 \frac{g}{cm^3}, aby otrzymać ściśle 0,2n roztwór KOH?

Zadanie 49 *

Zmieszano 25 g 18,25% roztworu wodorotlenku (d=1,20 \frac{g}{cm^3})250cm^3 wody. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 50 *

Ile należy zużyć cm^3 kwasu solnego o gęstości d=1,19 \frac{g}{cm^3} do przyrządzenia 1dm^3 1n roztworu?

Zadanie 51 *

Z jakiej objętości 0,12 molowego roztworu siarczanu sodowego otrzyma się 480cm^3 0,2n roztworu po odparowaniu rozpuszczalnika? Ile należy odparować rozpuszczalnika?

Zadanie 52 *

W czasie reakcji 40cm^3 roztworu kwasu solnego z cynkiem wydzialiło się 6988,8cm^3 wodoru zmierzone w warunkach normalnych. Obliczyć stężenie molowe roztworu kwasu.

Zadanie 53 *

Roztwór gazu skład z 2 moli gazu A, 1 mola gazu B i 5 moli gazu C. Obliczyć ułamki molowe poszczególnych gazów w takim roztworze.

Zadanie 54 *

Zmieszano 3 mole etanolu i 7 moli wody. Obliczyć ułamki molowe składników roztworu.

Zadanie 55 *

Obliczyć ułamki molowe miedzu i cynki w stopie zawierającym 65,48%Cu.

Zadanie 56 *

Ułamek molowy jednego składnika w dwuskładnikowym roztworze wynosi N_1 =0,25. Obliczyć ułamek molowy drugiego składnika oraz liczbę moli składników roztworu.

Zadanie 57 *

W 250 gramach roztworu znajduje się 0,25 mola wodorotlenku sodu. Obliczyć ułamki molowe składników roztworu oraz procentową zawartość NaOH w tym roztworze.

Zadanie 58 *

W 100 gramach wody rozpuszczono 10 gramów chlorki sodowego i 10 gramów chlorku potasowego. Obliczyć ułamki molowe składników roztworu.

Zadanie 59 *

Ile gramów wody i kwasu siarkowego należy zmieszać, aby otrzymać roztwór, w którym ułamek molowy H_2 SO_4 wyniesie 0,2?

Zadanie 60 *

Z 150 gramów 27,5% roztworu wodorotlenku sodu odparowano 10 gramów wody. Obliczyć stężenie procentowe oraz ułamek molowy NaOH w otrzymanym roztworze.

Zadanie 61 *

W 100 gramach roztworu wodorotlenku sodowego ułamek molowy NaOH wynosi 0,25. Obliczyć ułamek molowy wody, stężenie procentowe i molarne tego roztworu.

Zadanie 62 *

W 150 gramach wody rozpuszczono 20 gramów dziesięciowodnego siarczanu sodowego. Obliczyć:

 

 1. stężenie procentowe otrzymanego roztworu
 2. udziały molowe składników w roztworze

Zadanie 63 *

Obliczyć ułamki molowe składników oraz stężenie procentowe 2,25 molarnego wodnego roztworu alkoholu etylowego.

Zadanie 64 *

Obliczyć stężenie molowe i normalne 33,82% roztworu kwasu siarkowego, którego gęstość wynosi 1,250 \frac{g}{cm^3}.

Zadanie 65 *

Gęstość 13,90% roztworu węglanu sodu wynosi 1,1,45 \frac{g}{cm^3}. Obliczyć jego normalne i molarne stężenie.

Zadanie 66*

Nasycony roztwór azotanu srebra zawiera 68,3% AgNO_3 i posiada gęstość d=2,18 \frac{g}{cm^3}. Oblicz jego stężenie molowe.

Zadanie 67 *

Obliczyć stężenie molowe 20% roztworu kwasu azotowego o gęstości d=1,115\frac{g}{cm^3}. Ile milimoli kwas zawiera 15cm^3 tego roztowru? Ile to jest gramów?

Zadanie 68 *

Obliczyć procentową zawartość NaOH w 8 molowym roztworze ługu, którego gęstość wynosi d=1,275 \frac{g}{cm^3}.

Zadanie 69 *

Nasycony roztwór chlorku amonu zawiera 5,45 mola NH_4 Cl1dm^3 roztworu. Obliczyć stężenie procentowe tego roztworu, jeżeli jego gęstość d=1,075 \frac{g}{cm^3}.

Zadanie 70 *

Obliczyć stężenie molarne 9 molowego roztworu kwasu azotowego, jeżeli gęstość tego roztworu d=1,275 \frac{g}{cm^3}.

Zadanie 71 *

Gęstość 30% roztworu kwasu azotowego wynosi d=1,180 \frac{g}{cm^3}. Obliczyć:

 1. stężenie molowe i normalne tego roztworu
 2. ułamek molowy NHO_3 w roztworze

Zadanie 72 *

9 molowy roztwór kwasu siarkowego posiada gęstość d=1,490 \frac{g}{cm^3}. Obliczyć stężenie normalne, molarne i procentowe tego roztworu.

Zadanie 73 *

77,20% roztwór kwasu siarkowego posiada gęstość d=1,695 \frac{g}{cm^3}. Obliczyć:

 1. stężenie normalne i molowe roztworu
 2. ułamki molowe składników roztworu

Zadanie 74 *

6,15 molowy roztwór kwasu solnego posiada gęstość d=1,10 \frac{g}{cm^3}. Obliczyć:

 1. stężenie procentowe tego roztworu
 2. ułamek molowy HCl w roztworze

Zadanie 75 *

Po zmieszaniu 245,2 g kwasu siarkowego i 135,2 g wody otrzymani roztwór o gęstości d=1,55 \frac{g}{cm^3}.Obliczyć ułamki molowe składników roztworu oraz stężenie procentowe, molarne, molowe i normalne tego roztworu.

 

Zadanie 76 *

Obliczyć stężenie molarne i molowe czystej wody w temperaturze 50^oC.Gęstość wody w tej temperaturze wynosi d=0,988 \frac{g}{cm^3}.

 

Zadanie 77 *

Zmieszano 30cm^3 0,1n roztworu KOH20cm^3 0,24n roztworu NaOH i dopełniono wodą do 300cm^3. Obliczyć stężenie normalne otrzymanego roztworu względem NaOH, KOH i jonów wodortlenkowych.

Zadanie 78 *

Zmieszano 50 g 30% roztworu wodorotlenku sodu oraz 25 g 12 % roztworu tej samej zasady, a następnie z otrzymanego roztworu odparowano 15 g wody. Obliczyć stężenie procentowe i molarne otrzymanego roztworu oraz ułamki molowe składników.

 

Zadanie 79 *

Zmieszano 30 g 20% roztworu chlorku sodu i 20 gramów 25% roztworu chlorku potasu. Obliczyć stężenie procentowe roztworu względem obu soli oraz ułamki molowe składników roztworu.

Zadanie 80 *

Gęstość roztworu kwasu azotowego w którym znajduje się 0,11 ułamka molowego HNO_3 wynosi 1,180 \frac{g}{cm^3}. Obliczyć objętość, do jakiej należy rozcieńczyć 10cm^3 tego roztworu, aby otrzymać ściśle 2 normlany roztwór.

Zadanie 81 *

Ile gramów stałego węglanu pozostanie po całkowitym odparowaniu wody z 25 g roztworu, w którym ułamek molowy Na_2 CO_3 równa się 0,05.

Zadanie 82 *

W kolbie miarowej o pojemności 200cm^3 znajduje się0,5 normalny roztwór wodorotlenku sodu. Z kolby pobrano 20cm^3 roztworu, a na jego miejsce wprowadzono 1,6g stałego NaOH i dopełniono roztwór w kolbie woda do kreski. Obliczyć stężenie otrzymanego w ten sposób roztworu.

Zadanie 83 *

Do kolby miarowej o pojemności 250cm^3 wprowadzono 40 gramów 22% roztworu siarkowego i dopełniono wodą do kreski. Obliczyć stężenie molowe i normalne otrzymanego kwasu.

Zadanie 84 *

0,2922 gramów chlorku sodu przeniesiono do cylindra miarowego i dopełniono wodą do objętości 50cm^3 (dokładność oznaczenia objętości 1cm^3). Obliczyć, jakim błędem obciążone jest stężenie normalne otrzymanego roztworu.

Zadanie 85 *

Na wadze technicznej odważono 20 gramów soli i 30 gramów wody. Obliczyć bezwzględny i względny błąd obciążający wartość stężenia procentowego otrzymanego roztworu. Rozpatrzyć wszystkie przypadki. Dokładność oznaczenia masy na wadze technicznej wynosi \pm 0,1 g.

Zadanie 86 *

Ile gramów 20% roztworu wodorotlenku sodowego potrzeba do rozpuszczenia 5 gramów glinu?

Zadanie 87 *

Do 30 gramów 15% roztworu kwasu siarkowego wprowadzono 10 gramów 2% roztworu chlorku baru. Obliczyć:

 • ile gramów kwasu siarkowego pozostało w roztworze po zmieszaniu
 • procentową zawartość kwasu w otrzymanym roztworze

Zadanie 88 *

15 gramów roztworu wodorotlenku wapniowego zużywa w rekacji zobojętnienia 12cm^3 0,05 normalnego roztworu kwasu siarkowego. Obliczyć stężenie procentowe roztworu wodorotlenku wapniowego.

Zadanie 89 *

Zmieszano po 40 gramów 10% roztworów kwasu siarkowego i wodorotlenku potasowego. Obliczyć:

 • która substancja przereaguje całkowicie
 • stężenie procentowe substancji pozostałej w roztworze

Zadanie  90 *

W jakiej objętości 0,1 normalnego roztworu kwasu solnego należy rozpuścić magnez, aby otrzymać 350cm^3wodoru odmierzonego w warunkach normalnych.

Zadanie 91 *

Ilw cm^3 0,5 normalnego roztworu kwasu solnego potrzeba do rozpuszczenia 1 grama węglanu wapnia?

Zadanie 92 *

Do 100g roztworu węglanu amonowego zawierającego 0,1 ułamka molowego (NH_4)_2 CO_3 wprowadzono nadmiar kwasu octowego. Ile dm_3 dwutlenku węgla wydzieli się w warunkach normalnych.

Zadanie 93 *

Jaka objętość kwasu siarkwoego o gęstości 1,23 \frac{g}{cm_3} jest potrzebna do wytrącenbia jonów baru z 10cm_3 1 normalnego roztowru azotanu baru.

Zadanie 94 *

W jakiej objętości kwasu azotowego o gęstości 1,075 \frac{g}{cm_3} rozpuści się 21,574 gramów srebra.

Zadanie 95 *

Do 400 gramów 20% roztworu chlorku sodowego wprowadzono 6,72dm_3 chlorowodoru odmierzonego w warunkach normalnych. Obliczyć zawartość jonów chlorkowychw otrzymanym roztworze.

Zadanie 96 *

Jaka objętość chlorowodoru odmierzonego w warunkach normalnych należy rozpuścić w 150 gramach wody, aby otrzymać 5% roztwór kwasu solnego?

Zadanie 97 *

Do 150 gramów wody wprowadzono 1,12dm_3 dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych. Obliczyć procentową zawartość dwutlenku siarki w otrzymanym roztworze oraz stężenie procentowe kwasu siarkowego w tym roztworze.

Zadanie 98 *

Jaką gęstość w warunkach normalnych zajmie chlorowodór wydzielony z400cm_3 26,2% roztworu kwasu solnego, którego gęstość wynosi 1,13 \frac{g}{dm_3}

Zadanie 99 *

Do 100g roztworu węglanu amonowego zawierającego 0,1 ułamka molowego (NH_4)_2 CO_3 wprowadzono nadmiar kwasu octowego. Ile dm_3 dwutlenku węgla wydzieli się w warunkach normalnych.

Zadanie 100 *

28,78 dm_3 amoniaku rozpuszcza się w 50 gramach alkoholu metylowego w warunkach normalnych. Obliczyć procentową zawartość amoniaku oraz jego ułamek molowy w otrzymanym roztworze.

Zadanie 101 *

Ile gramów 10% roztworu kwasu siarkowego potrzeba do rozpuszczenia 5,3052g stopu magnezu z cynkiem, w którym ułamek molowy magnezu wynosi 0,3?

Zadanie 102 *

13,830 gramów stopu cynku i magnezu potraktowane nadmiarem kwasu wydziela sie z niego 8,96 dm_3 wodoru w warunkach normalnych. Wyrazić skład stopu w procentach wagowych i ułamkach molowych.

Zadanie 103 *

Z 9,9714 gramów eutektycznej mieszaniny bromków litowego i potasowego otrzymano 18,7780 gramów bromku srebrowego. Obliczyć skład mieszaniny eutektycznej w procentach wagowych i ułamkach molowych oraz obliczyć ułamek molowy bromu zawartego w tej mieszaninie.

Zadanie 104 *

Jaką objętość 18,7% roztworu wodorotlenku sodowego o gęstości 1,20 \frac{g}{cm^3} należy użyć do całkowitego wytrącenia żelaza zawartego w 300 cm^3 2,500m roztworu chlorku żelazowego?

Zadanie 105 *

Ile cm^3 16,00% roztworu kwasu siarkowego potrzeba do zobojętnienia 4,4888 gramów stałego wodorotlenku potasowego. Gęstość roztworu kwasu siarkowego wynosi 1,11 \frac{g}{cm^3}.

Zadanie106

Zmieszano 350cm^3 2n roztworu wodorotlenku sodowego i 150cm^3 3n roztworu wodorotlenku potasowego. Obliczyć stężenie normalne otrzymanego roztworu względem NaOH, KOH i jonón OH^-

Wsparcie serwisu

Dostępne działy Chemia